Prehľad regionálnych súťaží podľa krajov

Prehľad regionálnych súťaží podľa krajov na základe rozhodnutia Okresných úradov

regionálne súťaže - kategória B organizovaná v krajoch
   
atletika SŠ  TT
cezpoľný beh ZŠ, SŠ  TN, TT
futsal ZŠ, SŠ  TT
gymnastický 4-boj ZŠ BB, TT
hádzaná ZŠ, SŠ  ZA
orientačný beh ZŠ, SŠ BA, ZA
silový 5-boj SŠ BB
streľba ZŠ ZA
veľký futbal SŠ ZA
volejbal SŠ  BA, BB, KE, TT
volejbal ZŠ  BB, TT
vybíjaná 1. stupeň  BB, TN, TT