PROBLÉM s notifikačnými e-mailami

UPOZORNENIE

Z dôvodu spamovej ochrany sprísnil Google pravidlá, čím skomplikoval odosielanie notifikačných e-mailov. Od septembra 2023 sa často stávalo, že účastníci správy o otvorení kola nedostávali.

Boli vykonané technické úpravy a do 31.12.2023 by mala byť situácia s odosielaním stabilizovaná. MŠVVaŠ pracuje na novom, komplexnom informačnom systéme, ktorého súčasťou bude aj IPŠŠ a ISTŽ, ale ten bude spustený najskôr od nového školského roka.

V prípade, že ste notifikáciu o otvorení kola nedostali, prosím, informujte nás (Škola-Názov súťaže-Úroveň kola-Dátum konania).