Pozastavené súťaže

Prehľad krajov, ktoré pozastavili školské športové súťaže do 21.12.2021

OÚ Bratislava Pozastavené s účinnosť od 21.10.2021**
OÚ B. Bystrica Pozastavené s účinnosť od 25.10.2021
OÚ Košice Pozastavené s účinnosťou od 1.11.2021
OÚ Nitra Pozastavené s účinnosť od 25.10.2021
OÚ Prešov Pozastavené s účinnosť od 20.10.2021
OÚ Trenčín  
OÚ Trnava Pozastavené s účinnosťou od 1.11.2021 
OÚ Žilina Pozastavené s účinnosťou od 1.11.2021 

**Výnimkou je pokračovanie súťaží prebiehajúcich v exteriéri, konkrétne v cezpoľnom behu, ktorá sa ukončí konaním krajského kola dňa 26.10.2021 a súťaže v malom futbale mladších žiakov ZŠ v okresoch BA I-V kde, v prípade, že BA nebude presunutá do červenej farby sa v priebehu novembra uskutočnia vyraďovacie kolá.

Pozastavené s účinnosťou od1.11.2021