Zmeny v organizácii školských športových súťaží

V školskom roku 2021/2022 boli k 16.3.2022 uskutočnené zmeny:

súťaže A-kategórie boli redukované z pôvodného počtu 43 na 30

a

všetky súťaže B-kategórie boli zrušené.

Toto rozhodnutie ovplyvnilo najmä časové hľadisko, keďže na organizáciu okresných a krajských kôl ostávajú len 3 mesiace.