Organizátori jednotlivých kôl školských športových súťaží v krajoch

Vážení rodičia a pedagógovia,

v tabuľke sa nachádza zoznam subjektov, ktoré sú na základe zmluvy poverené Okresným úradom v sídle kraja organizáciou jednotlivých okresných a/alebo krajských kôl školských športových súťaží. Uvedené subjekty narábajú s osobnými údajmi v zmysle zákona podľa GDPR a to v rozsahu nevyhnutnom podľa zákona a pokynov Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR.

Na EduPage pribudol súhlas zákonných zástupcov s GDPR ku školským športovým súťažiam.

Súhlas ostáva počas celého školského roka v databáze EduPage k nahliadnutiu.

Žiak nemusí dokladovať súhlas zákonného zástupcu s GDPR pri prezentácii družstva a organizátorom táto povinnosť odpadá.

Učiteľ deklaruje, že na ŠŠS nominoval iba hráčov, ktorí majú potvrdený súhlas s GDPR.

Zoznam organizátorov je zverejnený TU a v prípade zmien bude priebežne aktualizovaný.

Podľa uvedenej informácie si môžu organizátori upraviť svoje propozície.

 

Postup pre súhlas zákonných zástupcov s GDPR:

Edupage/súťaže/súhlasy/Školský šport

alebo video: https://fb.watch/a1jGePyA7D/