EDUID

EDUID je jedinečný identifikátor v rámci rezortného informačného systému MŠVVaŠ SR. Rýchle vyhľadávanie škôl je možné na stránke RIS -  Aktuálne prehľady vybraných údajov.

Každá škola aj každá osoba (učiteľ, žiak) v rámci rezortu má svoje jedinečné EDUID. Jeho používanie pomáha pri vyhľadávaní škôl alebo osôb, čím urýchľuje servis zo strany NŠC.

EDUID ŠKOLY je deväťmiestne číslo, začína číslicou 1.

EDUID OSOBY (žiaka, učiteľa) je deväťmiestne číslo, začína číslicou 3.

 

Žiaci 9. ročníkov boli k 31.8.2021 vyradení z evidencie ZŠ. Kým dôjde k aktualizácii zoznamov škôl (začiatkom októbra na základe septembrového zberu RIS), je možné vyhľadať voľného žiaka zadaním jeho priezviska a osobného EDUID.

EDUID žiakov je možné získať od vedenia školy (najčastejšie tajomníčka školy).