A - Olympijský odznak všestrannosti

UPOZORNENIE

Súťaž bolo potrebné z administratívnych dôvodov vytvoriť nanovo.

Prosíme školy, aby sa prihlásili do súťaže ešte raz. 

Podmienkou prihlásenia je absolvovanie školského kola.

Škola sa zobrazí medzi účastníkmi až po schválení administrátorom súťaže.