Kontaktné údaje

Koordinátori okresných a krajských kôl školských športových súťaží
(regionálne úrady školskej správy)
 
Regionálny úrad školskej správy Banská Bystrica
Gabriela Zajková
048/3226 305
gabriela.zajkova@russ-bb.sk
 
Regionálny úrad školskej správy Bratislava
Zuzana Rončáková
02/322 26 213
zuzana.roncakova@russ-ba.sk
 
Regionálny úrad školskej správy Košice
Milan Gomolčák
055/32 26 613
milan.gomolcak@russ-ke.sk
0905 239 417
 
Regionálny úrad školskej správy Nitra
Marta Mladá
037/32 26 408
Marta.Mlada@russ-nr.sk
 
Regionálny úrad školskej správy Prešov
Miloš Jakubík
051/32 26 909
milos.jakubik@russ-po.sk
0915 744 482
 
Regionálny úrad školskej správy Trenčín
Tatiana Križanová
032/32 26 807
Tatiana.Krizanova@russ-tn.sk
0905 479 835
 
Tibor Bélik
032/32 26 812
tibor.belik@russ-tn.sk
0917 460 710
 
Regionálny úrad školskej správy Trnava
Eva Huttová
033/32 26 505
eva.huttova@russ-tt.sk
0915 894 312
 
Regionálny úrad školskej správy Žilina
Anna Trauerová
041/3226 716
anna.trauerova@russ-za.sk
 
Správa portálu školského športu
Národné športové centrum
Boris Čechvala
boris.cechvala@sportcenter.sk
tel: 0908 970 662

IPŠŠ - Informačný portál školského športu

Koordinátori okresných a krajských kôl školských športových súťaží

RÚŠŠ (regionálne úrady školskej správy)

Regionálny úrad školskej správy Banská Bystrica
Gabriela Zajková
048/3226 305
gabriela.zajkova@russ-bb.sk

Regionálny úrad školskej správy Bratislava
Petra Klimová
02/322 26 213
petra.klimova@russ-ba.sk

Regionálny úrad školskej správy Košice
Milan Gomolčák
055/32 26 613
milan.gomolcak@russ-ke.sk
0905 239 417

Regionálny úrad školskej správy Nitra
Marta Mladá
037/32 26 408
Marta.Mlada@russ-nr.sk

Regionálny úrad školskej správy Prešov
Miloš Jakubík
051/32 26 909
milos.jakubik@russ-po.sk
0915 744 482

Regionálny úrad školskej správy Trenčín
Tibor Bélik
032/32 26 812
tibor.belik@russ-tn.sk
0917 460 710

Regionálny úrad školskej správy Trnava
Eva Huttová
033/32 26 505
eva.huttova@russ-tt.sk
0915 894 312

Regionálny úrad školskej správy Žilina
Anna Trauerová
041/3226 716
anna.trauerova@russ-za.sk

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

odbor podpory formálneho vzdelávania
oddelenie pre školský šport, zdravie a pohyb

Mgr. Soňa Jenčušová
vedúca oddelenia
tel:      +421 2 492 76 305
mobil: +421 948 221 845
e-mail:  sona.jencusova@nivam.sk
 
Mgr. Monika Ruffíni, Dr.phil.
hlavný koordinátor pre školský šport + medzinárodný školský šport (ISF)
tel: 
monika.ruffini@nivam.sk

Alena Hlôšková
koordinátor školských športových súťaží
tel: +421 917 402 516
alena.hloskova@nivam.sk

Boris Čechvala
správca IPŠŠ a ISTŽ
tel: 
boris.cechvala@nivam.sk