GDPR


Zoznam článkov
Zoznam ubytovacích a stravovacích zariadení pre účastníkov MSR pre potreby GDPR

Zoznam

GDPR

Tlačivo GDPR na tlač pre školy bez prístupu na EDUPAGE Návod na udelenie súhlasu so spracovanim osobných údajov školy spolupracujúce s EDUPAGE.

 


Na stiahnutie