PRÁCA S PORTÁLOM


Zoznam článkov
PRÁCA S PORTÁLOM

Od 1.9.2020 boli školy a žiaci v IPŠŠ (Informačný portál školského športu) spárovaní s databázou RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ), čím boli odstránené duplicity a chyby v názvoch škôl a menách žiakov - viď článok Zmeny na ovládacom paneli od 1.9.2020. PDF VIDEO POZOR! ...

EDUID

EDUID je jedinečný identifikátor v rámci rezortného informačného systému MŠVVaŠ SR. Rýchle vyhľadávanie škôl je možné na stránke RIS -  Aktuálne prehľady vybraných údajov. Každá škola aj každá osoba (učiteľ, žiak) má v rámci rezortu ...

 


Na stiahnutie