Legislatíva


Zoznam článkov
LEGISLATÍVA

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020 Smernica č. 23/2017 o súťažiach Smernica - príloha 1 Smernica - príloha 2 Všeobecne záväzné predpisy v oblasti športu