Aktuality

RIS - zmeny na ovládacom paneli od 1.9.2020

Od 1.9.2020 prešiel IPŠŠ (informačný portál školského športu) na databázu RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ). Týmto krokom sú odstránené všetky duplicity a chyby v názvoch škôl a menách žiakov. Pre správne fungovanie je nevyhnutné nastavenie správneho ...

Cezpoľný beh ZŠ a SŠ

Veková kategória pre ročníky žiakov 1.1.2004 - 31.12.2007 v súťaži v cezpoľnom behu je v tomto ročníku podriadená majstrovstvám sveta, ktoré sú plánované na apríl budúceho roka vo Vysokých Tatrách https://www.isfsports.org/sites/default/files/wsc_cross_country_2022_bulletin_1.pdf

aby sa na Slovensku oplatilo robiť šport

Štátny tajomník pre šport Ivan Husár: ... aby sa na Slovensku oplatilo robiť šport. Iba plné využitie možností školského semaforu zabezpečí dostatok pohybu našich žiakov. Sekcia športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vynaložila ...

Organizácia a zabezpečenie súťaží v roku 2021-2022

ORGANIZÁCIA A ZABEZPEČENIE ŠKOLSKÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2021/2022

Vzdelávanie - pozvánka

Zmeny v pravidlách futsalu - online Pozvánka a prihláška na vzdelávanie

OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) po pilotnom ročníku vstupuje na základných školách do „ostrej“ prevádzky ako Národný športový projekt. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) aj v školskom roku 2020/21 pokračuje v projekte Olympijský ...

 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10