Aktuality

Program vzdelávacích aktivít 2016-2017

Plagátik

POZVÁNKA na VZDELÁVANIE

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE – aktualizačné „Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova“. Miesto konania: Banská Bystrica  Termín: 20. – 22. január 2017 Prihlásiť sa je potrebné ...

Zoznam školských športových súťaží pre školský rok 2016-17

Zoznam súťaží A vyhlásených MŠVVaŠ Zoznam súťaží B a MŠM ISF KALENDAR ŠŠS 2016 2017 - metodika Medzinárodné súťaže ISF

XIV. Olympiáda školských pracovníkov v SR

XIV. Olympiáda školských pracovníkov v Dunajskej Strede 10.-11.6.2016 - viď príloha. VÝSLEDKY

KALOKAGATIA 2016

KALOKAGATIA 2016 organizačné pokyny plagát športy a rozlosovanie

Súťaže v orientačnom behu

OZNAM. Žiadame všetkých účastníkov, resp. organizátorov, aby sa v prípade akýchkoľvek nejasností obrátili na ústredného administrátora súťaží v orientačnom behu Petra Mižúra - kontakt: 0902 677 883, phithr@gmail.com.  V KK KE v súťaži žiačok ...

 

6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15