Aktuality

Organizátori jednotlivých kôl školských športových súťaží v krajoch

Vážení rodičia a pedagógovia, v tabuľke sa nachádza zoznam subjektov, ktoré sú na základe zmluvy poverené Okresným úradom v sídle kraja organizáciou jednotlivých okresných a/alebo krajských kôl školských športových súťaží. Uvedené subjekty narábajú ...

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Športové súťaže je možné organizovať v závislosti od pandemickej situácie v okrese. Podmienky organizovania musia byť v súlade s COVID Automatom pre šport, ktorý je zverejnený na webovej stránke: www.covidsport.sk. Telesná výchova Telesná a športová ...

ISTŽ - OTVORENÝ PRE VKLADANIE VÝSLEDKOV

nameraných v školskom roku 2021-2022

EDUID

EDUID je jedinečný identifikátor v rámci rezortného informačného systému MŠVVaŠ SR. Rýchle vyhľadávanie škôl je možné na stránke RIS -  Aktuálne prehľady vybraných údajov. Každá škola aj každá osoba (učiteľ, žiak) v rámci rezortu má ...

Pozastavené súťaže

Prehľad krajov, ktoré pozastavili školské športové súťaže do 21.12.2021 OÚ Bratislava Pozastavené s účinnosť od 21.10.2021** OÚ B. Bystrica Pozastavené s účinnosť od 25.10.2021 OÚ ...

Nový web školského športu

Od októbra bola spustená nová stránka školského športu https://skolskysport.sk/.  Prihlasovanie do súťaží a úprava súpisiek (pôvodná stránka) sa presunuli na doménu https://sutaze.skolskysport.sk/ - treba kliknúť na tlačidlo Rezervačný ...

 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10