Aktuality

Školské športové súťaže pre školský rok 2022/2023 zverejnené 9.9.2022

Všetky požiadavky ohľadom portálu školského športu prosím zasielať mailom na : alena.hloskova@sportcenter.sk 9.9.2022 Školské športové súťaže žiakov a žiačok základných a stredných škôl pre školský rok 2022/2023. Na stránke MŠVVaŠ SR bol ...

PRÁCA S PORTÁLOM

Od 1.9.2020 boli školy a žiaci v IPŠŠ (Informačný portál školského športu) spárovaní s databázou RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ), čím boli odstránené duplicity a chyby v názvoch škôl a menách žiakov - viď článok Zmeny na ovládacom paneli od 1.9.2020. PDF VIDEO POZOR! ...

Usmernenie MŠVVaŠ

Zaradenie ukrajinských žiakov do súťaží

DIPLOMY

diplom 1. miesto diplom 2. miesto diplom 3. miesto

Zmeny v organizácii školských športových súťaží

V školskom roku 2021/2022 boli k 16.3.2022 uskutočnené zmeny: súťaže A-kategórie boli redukované z pôvodného počtu 43 na 30 a všetky súťaže B-kategórie boli zrušené. Toto rozhodnutie ovplyvnilo najmä časové hľadisko, keďže ...

PONUKA NA VZDELÁVACIE AKTIVITY

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE  25.-27.3.2022   Moderné trendy v TŠV a voľnočasových aktivitách = rozhýbme deti prostredníctvom mobilov   29.4.-1.5.2022  Rozvoj pohybových schopností žiakov prostredníctvom rôznych druhov ...

 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10