Aktuality

Zoznam ubytovacích a stravovacích zariadení pre účastníkov MSR pre potreby GDPR

Zoznam

Zmeny v správe systému - prechod kompetencií

Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Oznamujeme Vám, že oblasť činností Školského športu vrátane správy informačných systémov IPŠŠ a ISTŽ prešla od 01.02.2024 z Národného športového centra (NŠC) na Národný inštitút vzdelávania ...

A - Olympijský odznak všestrannosti

UPOZORNENIE Súťaž bolo potrebné z administratívnych dôvodov vytvoriť nanovo. Prosíme školy, aby sa prihlásili do súťaže ešte raz.  Podmienkou prihlásenia je absolvovanie školského kola. Škola sa zobrazí medzi účastníkmi až po schválení ...

PROBLÉM s notifikačnými e-mailami

UPOZORNENIE Z dôvodu spamovej ochrany sprísnil Google pravidlá, čím skomplikoval odosielanie notifikačných e-mailov. Od septembra 2023 sa často stávalo, že účastníci správy o otvorení kola nedostávali. Boli vykonané technické úpravy ...

Aktualizácia zoznamov na IPŠŠ

Ku dňu 8.11.2023 boli aktualizované zoznamy škôl a žiakov v IPŠŠ podľa septembrového eduzberu RIS.

PRÁCA S PORTÁLOM

Od 1.9.2020 boli školy a žiaci v IPŠŠ (Informačný portál školského športu) spárovaní s databázou RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ), čím boli odstránené duplicity a chyby v názvoch škôl a menách žiakov - viď článok Zmeny na ovládacom paneli od 1.9.2020. PDF VIDEO POZOR! ...

 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10